Thảo luận điều 97 Bộ luật lao động - Tiền lương làm thêm giờ

Hỏi:
Về điều 97 bên dưới, Anh Chị nào đã có công thức tính chi tiết thế nào thì cho em xin với nhé.
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
Ý Kiến 1:

Em chào Anh/Chị
Theo E hiểu thì như sau ạ: 
Giả sử tiền lương 1 ngày công của 1 người là 100.000 đồng/ngày
1. a, làm thêm vào ngày thường, lương ngày đó là 150.000 đồng/ngày = 100.000 x 150%
    b, làm thêm vào ngày nghỉ, lương ngày đó là 200.000 đồng/ngày = 100.000 x 200%
    c, làm thêm vào ngày lễ, lương ngày đó là 300.000 đồng/ngày = 100.000 x 300%
2. a, làm đêm, lương làm đêm đó là 130.000 đồng = 100.000 x (1+30%)
    b, làm thêm giờ vào ban đêm:
- Thêm vào ban đêm trùng ngày thường: 150.000 (làm thêm) + 30.000 (làm đêm) + 20.000 (thêm giờ ban đêm) = 200.000
- Thêm vào ban đêm trùng ngày nghỉ: 200.000 + 30.000+20.000 = 250.000
- Thêm vào ban đêm trùng ngày lễ: 300.000+30.000+20.000 = 350.000
Theo em nghĩ là thế, hiện tại cty em cũng đang tính như thế ạ
Ý kiến 2:
Chào các anh chị

1. a) Em xin đóng góp ý kiến cùng anh chị: Chủ đề Điều 97 Luật Lao động mới
Tính tiền lương tăng ca vào ban đêm
+ Ngày thường : 150% x (nhân) 1.5 = 225%
+ Ngày nghỉ hằng tuần : 200% x (nhân) 1.5 = 300% 
+ Các ngày lễ/Tết (ngày nghỉ được hưởng lương) : 300% x (nhân) 1.5 = 450%
b) Viết cách khác:
= (Hệ số tăng ca x mức phụ trội 30%) + (Hệ số tăng ca x mức phụ trội 20%)
c) Thay số: mức lương làm việc 100,000đ/ngày
+ Ngày thường : 225,000
+ Ngày nghỉ hằng tuần : 300,000
+ Các ngày lễ/Tết (ngày nghỉ được hưởng lương) : 450,000

2. Cho em gửi 1 việc anh chị nhé: Em gửi CV Phan Thị Ngọc Nga (bà xã tương lai của em)
Tìm việc vị trí Nhân viên Văn phòng, tại Tp. Hồ Chí Minh (Q1,2,3,9,TD,BT), Bình Dương (VSIP I)

Chúc anh chị 1 ngày làm việc vui vẻ

Em Thanh Tú (Mr)
Ý Kiến 3:
Mình chia sẻ cách tính như sau:
Giả sử lương ngày làm việc bình thường là 100,000 VND thì:
- Lương làm thêm giờ ca ngày của ngày làm việc bình thường là 100,000 VND x 150% = 150,000 VND <- bằng 150% so với ca ngày
- Lương ca đêm của ngày làm việc bình thường là 100,000 VND x (100% + 30%) = 130,000 VND <- thêm 30% so với ca ngày
- Lương làm thêm ca đêm của ngày làm việc bình thường là 100,000 VND x (100% + 30%) x 120% = 180,000 VND <- thêm 20% so với ca ngày
- Lương làm ca ngày của ngày nghỉ tuần là 100,000 VND x 200% = 200,000 VND <- bằng 200% so với ca ngày của ngày làm việc bình thường
- Lương làm ca đêm của ngày nghỉ tuần là (100,000 VND x 200%) x 120% <- thêm 20% so với ca ngày
- Lương làm ca ngày của ngày nghỉ Lễ, Tết là 100,000 VND x 300% +100,000 VND = 400,000 VND <- bằng 300% so với ca ngày của ngày làm việc bình thường và lương đương nhiên của ngày Lễ, Tết được hưởng
- Lương làm ca đêm của ngày nghỉ Lễ, Tết là (100,000 VND x 300%) x 120% + 100,000 VND = 460,000 VND <- thêm 20% so với ca ngày và lương đương nhiên của ngày Lễ, Tết được hưởng
Tổng hợp bảng bên dưới cho dễ hình dung:
Lương ca ngày Lương làm thêm giờ ca ngày Lương ca đêm Lương làm thêm ca đêm
Ngày làm việc bình thường              100,000                                            150,000              130,000                                   180,000
Ngày nghỉ tuần                          -                                              200,000                                   240,000
Ngày Lễ, Tết                                            400,000                                   460,000


Ý Kiến 4:

Mình xin lập luận theo ý kiến cá nhân, tuy nhiên không quá chú trọng vào khoản 3 "làm thêm giờ vào ban đêm" mà bỏ quên khoản 2 là "làm việc ban đêm". 

Trong luật ghi rất rõ ở khoản 3 "ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này" ,nghĩa là khoản 3 sẽ được bổ sung vào cho 2 khoản trên chứ không phải thay đổi luôn cách tính. Nếu tính theo các cách đã nêu cho khoản 3 thì khi suy ngược lại làm việc ban đêm chỉ còn nhân cho 0.3, mà luật cũ là nhân 1.3; vậy  hóa ra đây là 1 bước thụt lùi của luật lao động, thiệt thòi cho lao động làm đêm ????
Mình cho ví dụ đơn giản tiền làm việc 1 giờ là 1 đồng để dễ tính.
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%
1 giờ x 1 đồng x 1.5 = 1.5 
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
1 giờ x 1 đồng x 2 = 2 
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
1 giờ x 1 đồng x 3 = 3 
Nếu như trước đây chưa có thêm phần gạch dưới chân thì doanh nghiệp họ sẽ tính như vậy:
- Lấy vd là đi làm 8 tiếng ngày 30/04 thì sẽ được hưởng: 1 ngày công 30/04 (ko đi làm vẫn hưởng) + (8 tiếng x 200%) = 3 công
- Có thêm phần gạch dưới chân thì phải tính: 1 ngày công 30/04 (ko đi làm vẫn hưởng) + (8 tiếng x 300%) = 4 công
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
1 giờ x 1 đồng x 1.3 = 1.3
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
a)  làm thêm giờ Vào ban đêm ngày thường
(1 giờ x 1 đồng x 1.5 x 1.3) + (1 giờ x 1 đồng x 0.2)
ghi lại (1 giờ x 1 đồng x 1.3 x 1.5) + (1 giờ x 1 đồng x 0.2) = (lương giờ ban đêm x 1.5) + ... (phần ... là phần hơn)
= 1 giờ x 1 đồng x (1.5 x 1.3 + 0.2)
= 1 giờ x 1 đồng x  2.15 = 2.15

b) làm thêm giờ Vào ban đêm ngày nghỉ hằng tuần
(1 giờ x 1 đồng x 2 x 1.3) + (1 giờ x 1 đồng x 0.2)

ghi lại (1 giờ x 1 đồng x 1.3 x 2) + (1 giờ x 1 đồng x 0.2) = (lương giờ ban đêm x 2) + ... (phần ... là phần hơn)
= 1 giờ x 1 đồng x (2 x 1.3 + 0.2)
= 1 giờ x 1 đồng x 2.8 = 2.8
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương
(1 giờ x 1 đồng x 3 x 1.3) + (1 giờ x 1 đồng x 0.2)

ghi lại (1 giờ x 1 đồng x 1.3 x 3) + (1 giờ x 1 đồng x 0.2) = (lương giờ ban đêm x 3) + ... (phần ... là phần hơn)
= 1 giờ x 1 đồng x (3 x 1.3 +0.2)
= 1 giờ x 1 đồng x 4.1 = 4.1
Như vậy thì phần khác nhau giữa luật cũ và luật mới là mục c khoản 1 và khoản 3 (phần ...)


Nếu các bạn có ý kiến nào khác xin góp ý trao đổi nhé!


Tổng Hợp SaigonHRlink
------------------------------------------
Nếu bạn thấy Blog hữu ích hãy click quảng cáo để ủng hộ nhé! cảm ơn bạn!