Tài liệu so sánh 2 bộ luật lao động cũ và mới

Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 18.6.2012 và có hiệu lực thi hành từ 1.5.2013.
Cùng với Luật Công đoàn (sửa đổi), bộ luật này đang được Tổng LĐLĐVN đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong CNVCLĐ và các cấp CĐ.
Ngoài bốn nội dung cần chú ý là
1/ Về thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ:
2/ Về độ tuổi nghỉ hưu đối với các nhóm lao động cụ thể:
3/ Về chính sách tiền lương: Có hai điểm đáng chú ý.
4/ Về mức lương tối thiểu: Có ba nội dung đáng chú ý.
      Mình gởi đến các bạn bộ tài liệu chi tiết so sánh hai bản bộ luật lao động cũ và mới
 sinhviennhansu.blog