Báo cáo: Chỉ Số Lạm Phát Và Tỷ Lệ Giá Tiêu Dùng Việt Nam Năm 2012

Đã qua năm mới 2013 dự báo sẽ có nhiều điều thú vị chờ đợi phía trước đặt ra những thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại tình hình lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2012

Chỉ Số Lạm Phát Năm 2012 : 9.21 %

 Biểu Đồ Chỉ Số - Tính đến tháng 11/2012
Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 tăng 6,81%


Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2012 đã tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 6,81% so với tháng 12 năm 2011. Như vậy, lạm phát của năm nay đã được kiềm chế dưới 7%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra và chỉ bằng khoảng 1/3 CPI năm 2011.


Tuy nhiên, năm 2012 được coi là có diễn biến giá cả khá đặc biệt trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Lần đầu tiên, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 1% so với tháng 12 năm trước và chỉ đóng góp vào mức tăng chung của cả năm 0,4 điểm phần trăm. Trong khi đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng “phi mã” là 45,23%, đóng góp 2,5 điểm phần trăm vào tổng mức tăng chung 6,81% của cả năm. Nhóm giáo dục cũng tăng tới 16,97% và đóng góp thêm 1,14 điểm phần trăm. Giả định nhóm y tế và giáo dục năm qua bình ổn, thì lạm phát cả năm chỉ là trên 3%.

Các chuyên gia Tổng cục Thống kê cho rằng, kịch bản giá năm nay có phần giống với năm 2009 và trong năm 2013 tới đây, có thể vấn đề tăng trưởng (chứ không phải lạm phát) mới là mối quan tâm lớn nhất của nền kinh tế.